Afschaffing inkomensmiddeling regeling Belastingdienst per 2023

De regeling voor inkomensmiddeling is interessant voor iedereen die in box 1 salaris óf ondernemersinkomen ontvangt en een sterk wisselend inkomen heeft gehad gedurende 3 jaar.  Helaas wordt deze regeling per 2023 afgeschaft.

Wat is inkomensmiddeling voor de Belastingdienst?

Iedereen die over een aaneengesloten periode van drie jaar een wisselend inkomen had, kan een verzoek om middeling indienen bij de Belastingdienst.

Stel, u verdient het ene jaar twintigduizend euro, het jaar daarop een ton en het jaar daarna weer dertigduizend euro. Dan kunt u dat inkomen optellen, door 3 delen en over het bedrag opnieuw de te betalen belasting uitrekenen. Zo verdeelt u de ‘klap’ van de hoge belastingaanslag in het beste jaar, over de 3 jaren. Als de nieuwe belastingbedragen lager zijn dan wat u betaald heeft, kunt u het verschil terugkrijgen.

Middeling gebeurt via een schriftelijk verzoek aan de Belastingdienst. U moet dit indienen binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag inkomstenbelasting over de betreffende jaren onherroepelijk vaststaat. Via www.berekenhet.nl kunt u een eventuele terug.

Wat verandert er aan de middelingsregeling?

De jaren 2022, 2023 en 2024 zijn de laatste jaren waarover middeling mogelijk is. Als de wet hierom erdoor komt en op tijd wordt doorgevoerd.

Let op: u kunt pas middeling aanvragen wanneer de aanslag over deze 3 jaren definitief is.

Wat moet / kunt  u doen?

Lijkt middeling voor u een slimme zet? Bedenk dan goed welke jaren u hierin betrekt, met het oog op de afschaffing. Wat levert u het meeste voordeel op?

We helpen u graag om te kijken of middeling voor u een slimme zet is, en welke mogelijkheden u nog meer heeft om uw belastingaangifte slim te regelen of andere financiële zaken aan te pakken bij wisselend inkomen, zoals uw hypotheek.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Egbert van der Veen

Egbert van der Veen

0599-619900

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 0599-619900.